Group show «Monsters under the bed»

Home

Third Place, St Petersburg

Curator: Polina Mogilina

Artists: Olya Avstreyh, Ekaterina Agadzhanova, Fedora Akimova, Stas Bags, Lyudmila Baronina, Kirill Basalaev, Andrey Berger, Liza Bobkova, Arseniy Bobryshev, Evgenia Voronova, Ekaterina Gerasimenko, Alisa Gorelova, Alexander Dashevsky, Irina Drozd, Maxim Ima, Sergei Kolosov, Ilya Kreydun , Katerina Lukina, Kirill Manchunsky, Asya Marakulina, Vadim Mikhailov, Evgeny Muzalevsky, Slava Nesterov, Masha Obukhova, Ruslan Polanin, Emilia Sangi, North-7 (Nestor Engelke, Petr Dyakov, Ivan Chemakin, Alexander Tsikarishvili, Jan Specht, Anna Andrzhievskaya, Liza Tsikarishvili, Vadim Mikhailov), Blue Soup, Polina Sinyatkina, Ivan Tuzov, Egor Fedorichev, Eva Helki, Polina Shkapina

2022

Installation view
Ruins, Gerasimenko Ekaterina, oil on canvas, 2020
Installation view
Moth, Gerasimenko Ekaterina, ceramics, 2022
Fears, Gerasimenko Ekaterina, oil on canvas, 2020
Installation view
Installation view
Installation view